Wennen


Wennen in de babygroep

Wanneer je kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat, is dat een belangrijke stap. Om de overgang naar ons kinderdagverblijf vlot te laten verlopen, organiseren wij voor jou en je kind drie wenmomenten.

Tijdens deze wenmomenten krijgt je kind de kans om rustig aan de nieuwe situatie te wennen. We vinden het belangrijk dat je ook als ouder met de begeleidsters kan kennismaken.

Tijdens de wenmomenten wordt tijd gemaakt om een gesprek te voeren, zodat de begeleidsters van je kind voldoende informatie hebben om je kind de juiste zorgen te bieden én zodat jij als ouder kan horen en zien hoe de begeleidsters te werk gaan.

Voor de start van de opvang plannen we samen met jou 3 wenmomenten verspreid over verschillende dagen binnen een korte termijn.

Op deze manier hopen we dat jij, samen met je zoon of dochter, je snel thuis zal voelen in ons kinderdagverblijf!

Wennen na langdurige afwezigheid

Na een periode van langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte / vakantie) kan een nieuwe wenperiode worden ingelast.
Er wordt hierbij zoveel mogelijk ingespeeld op de behoefte van je kind.

Opvang van een ziek kind

Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Het is daarom wenselijk om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval uw kind 's ochtends ziek zou zijn en u dringend alternatieve opvang nodig heeft.

Een kind dat niet te ziek is, kan in het kinderdagverblijf terecht wanneer de coördinator akkoord is. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang, hou zeker ook rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Het is uw plicht als ouder om het kinderdagverblijf schriftelijk in te lichten over eventuele medicatie en/of verzorging die reeds thuis gegeven werd. Zorg er ook voor dat je steeds telefonisch bereikbaar bent. We vragen u met aandrang om ook medische problemen die niet onmiddellijk zichtbaar zijn te signaleren aan de coördinator, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen en de begeleiders.

De coördinator heeft steeds beslissingsrecht of uw kind al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van uw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.Kastanjestraat 7A - 3530 Houthalen-Helchteren - Tel. 011/49 23 10