Tarieven


De bijdrage die u als ouder betaalt voor de opvang van uw kind hangt af van het inkomen en het aantal kinderen van het gezin.
U berekent via de website van Kind & Gezin zelf het inkomenstarief en bezorgt het 'attest inkomenstarief' aan het kinderdagverblijf.

 

Hoe werkt het?

Stap 1: Registreer je (als dit nog niet is gebeurd) op 'Mijn Kind en Gezin'

Stap 2: Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan.

  • Klik op deze link: Mijn Kind en Gezin - Bereken je inkomenstarief kinderopvang en vraag je attest aan.
  • Meld je aan met je e-ID of je federaal token.
  • Door de registratie worden je gezinssamenstelling en je inkomensgegevens automatisch geregistreerd en wordt je tarief automatisch berekend.
  • Wanneer je alle stappen hebt doorlopen, ontvang je een attest via e-mail.

De effectief te betalen bijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur.

  • Voor een volle dag opvang (meer dan 5 uur) wordt 100% van de dagprijs aangerekend.
  • Voor een verblijf minder dan 5 uur wordt 60% van de dagprijs aangerekend.

De ouderbijdrage dekt alle verblijfskosten, met uitzondering van de administratie- en facturatiekosten, de waarborg, het gebruik en de verwerkingskosten van de luiers, fles- en dieetvoeding, specifieke verzorgingsproducten (fysiologisch water, suppo’s, siroop), het heen- en weerschrift en bepaalde boeteregelingen bij laattijdig verwittigen afwezigheid.

Deze bijkomende kosten en vergoedingen zijn specifiek beschreven in het huishoudelijk reglement.

Maandelijks krijgen ouders een factuur opgestuurd of meegegeven.

Jaarlijks wordt een fiscaal attest aan de ouders overgemaakt om bij hun belastingsaangifte te voegen.

 

Waarom is de berekening belangrijk?

Wanneer je de berekening doet, ontvang je onmiddellijk per e-mail een ‘attest inkomenstarief’, dit attest (of een kopie ervan) bezorg je aan het kinderdagverblijf, omdat het kinderdagverblijf:

  • op basis hiervan je facturen kan opmaken
  • aan de hand van de kindcode op het attest de aanwezigheden van je kindje moet doorgeven aan Kind en Gezin

Opgelet!

Indien je geen attest inkomenstarief aan het kinderdagverblijf bezorgt, dan kan uw kind niet worden opgevangen. Bij daling van het inkomen van het gezin en bij een wijziging van de gezinssamenstelling raden wij u aan contact op te nemen met Kind en Gezin.

 

Vragen hierover?

Contacteer ons gerust voor meer informatie of raadpleeg de website van Kind & Gezin voor meer details.Havenlaan 3 - 3580 Beringen - GSM: 0473/53.22.43